سومین نشست هم‌اندیشی آنلاین پیرامون معرفی برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد

کارگروه تخصصی برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار می‌نماید:

سومین نشست هم‌اندیشی آنلاین پیرامون معرفی برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد (بهینه‌سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، ریاضیات تصادفی، گراف و ترکیبیات) همراه با پرسش و پاسخ)

 لینک ضبط شده سومین نشست هم اندیشی ۹ آذر ۱۴۰۱ (ارایه برنامه های ارشد گراف و ترکیبیات ، بهینه سازی ، ریاضیات تصادفی ، معادلات دیفرانسیل و دستگاه‌های دینامیکی)

 

نشست معرفی برنامه کارشناسی ارشد

http://vroom.um.ac.ir/erfanian