دومین نشست هم‌اندیشی آنلاین پیرامون معرفی برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد

کارگروه تخصصی برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار می‌نماید:

دومین نشست هم‌اندیشی آنلاین پیرامون معرفی برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد (هندسه-توپولوژی، آنالیز و جبر) همراه با پرسش و پاسخ

 

http://vroom.um.ac.ir/erfanian