نشست ترویج علوم پایه و توسعه پایدار، 24 آبان 1401

رویداد ترویج علم

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

لینک شرکت در افتتاحیه

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/tarvije-elm