اطلاعیه تعطیلی تابستانی دبیرخانه انجمن ریاضی ایران 21 شهریور تا 4 مهر 1401

اعضای محترم انجمن ریاضی ایران
به اطلاع می رساند که بعد از برگزاری کنفرانس ریاضی  کشور و مطابق سنوات قبلی، دبیرخانه انجمن از بیست و یکم شهریور تا چهارم مهر 1401 در تعطیلات تابستانی است. سایر فعالیت‌های معمول انجام خواهد شد.
پس از این تاریخ پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
با آرزوی سلامتی🍃
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران