گزارش فعالیت سالانه انجمن ریاضی ایران (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱)

گزارش فعالیت سالانۀ انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران با تشریک مساعی اعضای شورای اجرائی و همکاری علاقه‌مندان به ارتقای ریاضیات کشور به تدوین و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌هایی از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ پرداخته است که خلاصۀ آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. در اینجا لازم می دانم که از طرف همکارانم در شورای اجرائی از روسا و اعضای شوراهای اجرائی پیشین و کلیۀ آحاد جامعۀ ریاضی کشور که سخاوتمندانه انجمن را در انجام رسالت خود در کارگروه‌های آن یا به‌طور انفرادی یاری رسانده‌اند و نام آنها در این گزارش مختصر درج نشده است، صمیمانه تشکر نمایم.

۱. آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی کشور

 • انتخاب آقای دکتر مجید میرزاوزیری بهعنوان مسئول کارگروه ریاضیات مدرسه‌ای و آقای دکتر فرشید عبداللهی به عنوان مسئول کارگروه ریاضیات دانشگاهی.

 • انتشار بیانیۀ اول انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «آموزش ریاضی در دبستان».

 • انتشار بیانیۀ دوم انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «چالش کنکور و آموزش‌های سطحی».

 • انتشار بیانیۀ سوم انجمن ریاضی ایران در آموزش ریاضی مدرسه‌ای «ضرورت آموزش‌های ضمن خدمت».

 • نامه به رئیس سازمان سنجش کشور در مورد کنکور.

 • برگزاری نشست جمعی از اعضای انجمن ریاضی ایران با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت علوم پایه و راه‌بردهای عملی برای پیشرفت پایدار و ارتقای آن.

 • دیدار رئیس انجمن ریاضی ایران و رئیس گروه ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مورد چالش‌های مربوط به آموزش ریاضی و کتب درسی.

 • تصویب طرح پژوهشی «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود نگرش دانشآموزان دورۀ متوسطه و دانشجویان نسبت به ریاضیات» برای ارسال به وزارت.

 • اجرای طرح «تدوین استانداردهای برنامۀ درسی ریاضی مدرسه‌ای در ایران» با صندوق حمایت از پژوهشگران توسط آقای دکتر ابوالفضل رفیع‌پور.

 • برگزاری نشست مجازی با حضور دکتر احمد عرفانیان، مدیرکارگروه تخصصی علوم ریاضی برای معرفی برنامه بازنگری شده جدید کارشناسی ریاضیات و کاربردها.

برگزاری میزگرد چالشهای نوپدید در آموزش ریاضی با همکاری آقای دکتر سعید علیخانی در دانشگاه یزد.

۲. عمومیکردن ریاضیات

 • برگزاری نشستهای ویژه برای عمومیکردن ریاضیات.

 • برگزاری روز جهانی عدد پی در اسفندماه ۱۴۰۰ .

 • حمایت از برگزاری دهۀ ریاضیات در آبان ‌ماه ۱۴۰۰ در اقصی نقاط کشور.

 • ایراد سخنرانی‌های عمومی توسط اعضای شورای اجرائی.

 • تلاش‌ آقای دکتر مجید میرزاوزیری در شبکه‌های اجتماعی برای عمومی‌کردن ریاضیات.

۳. کمیتۀ بانوان انجمن

 • انتخاب خانم دکتر اشرف دانشخواه بهعنوان رئیس کمیتۀ بانوان.

 • ارتباط منظم با رابطین کمیتۀ بانوان و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بین‌المللی CWM.

 • برگزاری سه کارگاه برای دبیران در دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۰.

 • برگزاری مراسم روز جهانی ریاضیات در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

 • مشارکت در برگزاری دهۀ ریاضیات در ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ .

 • برگزاری « چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات» همزمان با زادروز زنده‌یاد پروفسور مریم میرزاخانی در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱.

 • برگزاری روز ملی ریاضیات و حکیم عمر خیام در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱.

۴. بولتن انجمن ریاضی ایران

 • ارتقای بولتن انجمن ریاضی از چارک Q4 (با ضریب تأثیر ۰.۶۴۴ در سال ۲۰۲۰) به چارک Q3 (با ضریب تأثیر ۰.۷۷۶ در سال ۲۰۲۱) بر اساس اطلاعات پایگاه Web of Science در مورد ضریب تأثیر مجلات (Journal Impact Factor).

 • قرارگرفتن بولتن انجمن ریاضی ایران جزء ۲۵ درصد بالای نشریات اشپرینگر در کیفیت عملکرد هیأت تحریریه بر اساس نظرسنجی از نویسندگان.

 • تقدیر از بولتن بهعنوان یکی از نشریات برتر توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم.

 • بازبینی آییننامه بولتن بهپیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب شورای اجرایی و با درنظرگرفتن پیشرفتهای اخیر نشریه، نیازهای آتی آن و توجه به جهت‌گیریهای جدید نشریات بین المللی.

 • ضمن تقدیر از آقای دکتر سلیمانی دامنه و هیئت تحریریه پیشین بولتن بهخاطر موفقیت‌های بولتن، انتخاب آقای دکتر مجید گازر بهعنوان سردبیر جدید بولتن انجمن.

 • ایجاد تمهیداتی با همکاری اشپرینگر برای اجرای مدل CAP که در آن هر مقاله بعد از پذیرش و صفحه‌بندی ظرف یک ماه در شمارۀ جاری چاپ می شود (حذف انتظار چاپ برای مقالات پذیرفته شده در بولتن).

۵. نشریۀ فرهنگ و اندیشه ریاضی

 • ضمن تقدیر از تلاش‌های آقای دکتر روح‌الله جهانی‌پور و هیئت تحریریه پیشین برای ارتقای کیفی مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی، انتخاب آقای دکتر سعید مقصودی بهعنوان سردبیر جدید فرهنگ و اندیشه ریاضی.

 • بازنگری در آییننامه فرهنگ و اندیشه ریاضی بهپیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب شورای اجرایی و با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت، مأموریت این نشریه در عمومیسازی ریاضی و نیز تجربۀ نشریات مشابه در سطح ملی.

 • تلاش برای کمکردن طول دورۀ داوری مقالات دریافتی و چاپ سریع‌تر مقالات پذیرفته شده در فرهنگ و اندیشه ریاضی.

  ۶. خبرنامه

 • ضمن ارج نهادن به تلاش‌های آقای دکتر احمد صفاپور و هیئت تحریریه پیشین خبرنامه، انتخاب آقای دکتر داود خجسته سالکویه بهعنوان سردبیر جدید خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران.

 • ایجاد سامانۀ ارسال برخط برای خبرنامه.

 • پوشش بیشتر و سریع تر اخبار تازه، جالب، و مهم در سطح ملی و بین‌المللی توسط خبرنامه.

۷. مجله انجمن ریاضی ایران

 • تلاش‌های مؤثر آقای دکتر علیرضا عبداللهی، سردبیر نشریۀ انجمن ریاضی ایران، برای چاپ مقالات پژوهشی

باکیفیت.

 • دعوت از ریاضیدانان خوب داخل و خارج از کشور برای ارسال مقاله به این نشریۀ نوپا.

۸. اشتغال و ارتباط با صنعت

 • انتخاب استاد دکتر فائزه توتونیان بهعنوان مسئول کارگروه ارتباط انجمن با صنعت و اشتغال دانشآموختگان.

 • تلاش وکمک انجمن ریاضی ایران به رفع معضل اشتغال دانشآموختگان در سطح ملی برای رشته‌های علوم ریاضی با ارائۀ راهکارهای مختلف.

 • انتشار بیانیۀ انجمن ریاضی ایران در مورد «پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه».

۹. فعالیت‌های بینالمللی انجمن

 • انتخاب آقای دکترعلی ایرانمنش به‌عنوان مسئول کمیتۀ بین‌الملل انجمن.

 • تلاش آقای دکتر علی ایرانمنش برای پرداخت بخشی از بدهی پنجسالۀ کشور مربوط به حق عضویت ایران در گروه ۴ اتحادیۀ بین‌المللی ریاضیات (IMU) با حمایت مالی وزارت علوم.

 • امضای اعلامیه علم در تبعید «حمایت از دانشمندان در معرض خطر، آواره، و پناهنده: فراخوانی برای اقدام» توسط انجمن ریاضی ایران.

 • برگزیدهشدن خانم دكتر زهره مستقيم (سفير CWM در ايران) به‌عنوان «عضو شورای اجرايی انجمن رياضی زنان در آسيا و اقيانوسيه».

 • انتشار بیانیۀ روث چارنی، رئیس انجمن ریاضی امریکا بهدعوت رئیس انجمن ریاضی ایران.

 • انتخاب آقای دکتر رشید زارع نهندی به‌عنوان نمایندۀ انجمن در کمیتۀ راهبردی برگزاری مدرسه‌های CIMPA در آسیا و اروپا.

 • شرکت خانم دکتر اشرف دانشخواه و آقای دکتر علی ایرانمنش در مجمع عمومی IMU و کنگرۀ بین‌المللی ریاضی‌دانانICM2022.

۱۰. سال جهانی علوم پایه

 • حضورآقای دکتر محمد جلوداری ممقانی و رئیس انجمن بهعنوان نمایندۀ انجمن ریاضی در ستاد اجرایی ملی این سال برای نشاندادن اهمیت علوم پایه در توسعۀ علمی و فناوری کشور.

 • انتخاب آقای دکتر علی ایرانمنش بهعنوان نمایندۀ انجمن در کارگروه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه در حوزۀ علوم پایه به مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری.

 • دریافت پیام آقای دکتر جواد مشرقی به‌عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار (به‌دعوت رئیس انجمن ریاضی ایران).

 • معرفی آقای دکتر علی ایرانمنش برای کارگروه پیشنهاد برنامۀ هفتم در حوزۀ علوم پایه و آقای دکتر رشید زارع نهندی برای کارگروه رصد (فارغ التحصیلان، نظارت و ارزیابی، برنامه ها و مطالبات اداری) به ستاد اجرایی سال جهانی علوم پایه.

۱۱. کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن

 • انتخاب آقای دکتر فرشید عبداللهی بهعنوان مسئول کارگروه همایش‌های انجمن.

 • تخصیص بخشی از حق ثبت‌نام همایش‌های انجمن برای پوشش هزینه‌های انجمن.

 • شورای اجرائی انجمن از کلیۀ برگزارکنندگان درخواست نموده است که در دورۀ پساکرونا برگزاری حضوری همایش‌ها را در اولویت قرار دهند.

 • همایش‌های ماهانه انجمن زیرنظر آقای دکتر علی رجائی با دعوت از ریاضیدانان سرشناس بین‌المللی با هدف آشنایی جامعۀ علمی کشور با آخرین دستاوردها در شاخه‌های مختلف ریاضی برگزار میشود.

 • برگزاری کنفرانس سالانۀ ریاضی کشور و سایر سمینارهای تخصصی انجمن در موعد مقرر و به‌طور مجازی. از جمله:

 • شانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 • پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی

 • دهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن

 • بیست و هفتمین سمینار جبر

 • نهمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

 • یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

 • دهمین همایش ریاضی دانشگاه پیام‌نور

 • هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن

 • بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

 • نهمین سمینار آنالیز عددی و کابردهای آن

 • هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

 • چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

 • اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضیات دبستان

 • دهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

 • اولین سمینار ریاضیات کاربردی و صنعتی

 • کنفرانس بینالمللی جبر ناجابجایی و کاربردهای آن

 • اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه

 • سومین سمینار سیستمهای دینامیکی و نظریههای هندسی

۱۲. نکوداشت پیشکسوتان ریاضی کشور

 • حمایت انجمن از برگزاری مراسم نکوداشت ریاضیدانان برجستۀ کشور بهعنوان فعالیتی فرهنگی بسیار شایسته. به عنوان نمونه، حمایت معنوی از برگزاری مراسم نکوداشت استاد دکتر فائزه توتونیان در دی‌ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۳. حمایت شهرداری تهران از انجمن

 • تخصیص ۵۰ میلیون تومان از طرف آقای دکتر علیرضا زاکانی، شهردار محترم تهران، به انجمن ریاضی ایران.

 • موافقت آقای مهندس مسعود رنجبریان، شهردار محترم منطقه ۶ تهران، با ادامۀ فعالیت انجمن ریاضی ایران درساختمان پارک ورشو.

۱۴. صندوق حامیان انجمن ریاضی

 • تأسیس «صندوق حامیان انجمن ریاضی ایران» با مدیریت استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده و همکاری خانم دکتر فرشته ملک برای مهیاکردن مسیری مشخص برای حمایت تکتک اعضای خانوادۀ ریاضیدانان ایرانی و دوستداران ریاضیات از انجمن‌.

 • دعوت از همۀ علاقه‌مندان به ریاضیات کشور برای کمک به این صندوق.

۱۵. همکاری با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی کشور

 • عضویت استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده و رئیس انجمن از دورۀ جدید شورای اجرائی بههمراه بسیاری از رؤسا و اعضای دوره‌های پیشین شورای اجرایی انجمن در شاخۀ ریاضی فرهنگستان و ایجاد تمهیدات لازم برای همکاری‌های بیشتر انجمن و فرهنگستان.

 • انتشار بیانیۀ مشترک انجمن ریاضی ایران و انجمن فیزیک ایران در مورد ضرورت آموزش مبحث انتگرال در دورۀ متوسطۀ دوم.

 • همکاری با کمیسیون انجمن‌های علمی ایران.

 • همکاری با شورای انجمن‌های علمی ایران.

۱۶. انتشار کتاب

 • تصویب نمونۀ قرارداد انجمن با یک ناشر خصوصی برای انتشار کتاب‌های ریاضی مورد نظر انجمن و با آرم انجمن.

 • انتشار کتاب‌های مربوط به نقش ریاضیات در علم و فناوری، مانند «رﯾﺎﺿﯿﺎت، اﻧﻔﺠﺎر اداﻣﻪ دارد».

۱۷. مسابقۀ ریاضی دانشجويی

 • انتخاب استاد دکتر امیدعلی کرم‌زاده بهعنوان ناظر مسابقات ریاضی.

 • انتصاب آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بهعنوان رئیس کمیتۀ علمی مسابقات ریاضی دانشجویی کشور.

 • برگزاری چهل و چهارمین مسابقۀ ریاضی کشور در روزهای ۱۹ و۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بهشیوه جدید غیرمتمرکز در چندین حوزه در سطح کشور پس از وقفه ناشی از شیوع کرونا.

 • برگزاری مراسم اختتامیه در دانشگاه الزهرا با همکاری خانم دکتر نسرین سلطانخواه و گروه همکاران، و با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان.

 • کمک به شناسائی استعداد افرادی که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ دانش‌آموخته شده‌اند از طریق ایجاد امکان شرکت جداگانه آنها در مسابقۀ این دوره.

 • واگذاری مسئولیت تدوین جلد دوم کتاب مسابقات ریاضی دانشجویی کشور (سؤالات و پاسخ‌ها) به آقای دکتر مجتبی قیراطی.

۱۸. مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

 • انتشار مجموعۀ سوالات ریاضی برای حل بهطور دوماهانه زیر نظر آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی با همکاری تیم مسابقات انجمن در سایت انجمن از بهار ۱۴۰۱.

۱۹. تاریخ شفاهی ریاضیات ایران

 • اجرای طرح تدوین تاریخ شفاهی ریاضیات کشور توسط آقای دکتر محمدجلوداری ممقانی، آقای دکتر مسعود آرین‌نژاد و گروه همراه.

 • تلاش برای تدوین کتابچۀ مفاخر ملی و ایرانیان تأثیرگذار در ریاضیات جهان.

 • تشکیل کمیتۀ تاریخ ریاضیات.

۲۰. واژه‌نامه انجمن ریاضی

 • انتخاب آقای دکتر محمدجلوداری ممقانی بهعنوان مسئول کارگروه واژه‌نامۀ ریاضی با همکاری آقای دکترآرین‌نژاد.

 • آماده‌سازی ویراست دوم واژه‌نامۀ ریاضی و آمار برای انتشار توسط مرکز نشر دانشگاهی جهت استفاده ریاضی‌نویسان.

 • الکترونیکیکردن واژه‌نامۀ انجمن.

 • برگزاری نشست واژه‌گزینی و ریاضی‌نویسی توسط آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی.

۲۱. جوایز انجمن

 • انتصاب آقای دکتر عباس سالمی پاریزی به عنوان «مسئول جوایز انجمن ریاضی ایران» از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۳.

 • تدوین و تصویب آیین‌نامه کلی جوایز انجمن.

 • تغییر جایزه دکتر بهزاد به جایزه انجمن ریاضی ایران و تصویب آیین ‌نامه آن

 • اهدای جوایز انجمن ریاضی ایران: دکتر رجبعلی‌پور، دکتر هشترودی، دکتر عباس ریاضی کرمانی، دکتر فاطمی، و دکتر شفیعیها.

۲۲. دفتر انجمن ریاضی ایران

 • کسب رتبه +A توسط انجمن ریاضی ایران در بین انجمن‌های علمی و تقدیر از انجمن در همایش شورای انجمنهای علمی کشور که حاصل تلاش‌های زیاد و دلسوزانه رئیس انجمن، آقای دکتر واعظ‌پور، و اعضای شورای اجرائی پیشین انجمن بود.

 • رسیدگی به امور اداری و مالی انجمن با تلاش مؤثر و صمیمانه خانمها اکرم صادقی (رئیس دفتر انجمن)، مولود بیات، زهرا بختیاری، و سمانه بختیاری زیر نظر خزانه ‌دار و رئیس انجمن.

 • جذب و پیگیری امور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن زیر نظر خانم دکتر فرشته ملک.

 • فعالترشدن گروه واتساپ و ارتباط با نمایندگان انجمن از طریق شبکه‌های اجتماعی.

محمد صال مصلحیان

رئیس انجمن ریاضی ایران