برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران (مهر ۱۴۰۱ الی شهریور ۱۴۰۲)

 • تعامل بیشتر با نهادهای آموزشی کشور در راستای ارتقای سطح ریاضیات مدرسه‌ای و دانشگاهی

 • تعامل بیشتر با نهادهای پژوهشی کشور در راستای ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های ریاضی

 • تلاش بیشتر برای ارتباط بیش از پیش تحقیقات ریاضی با نیازهای جامعه‌ و صنعت

 • همکاری با کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم و آموزش و پرورش

 • تلاش برای همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های برجسته در سطح بین‌المللی

 • تأمین حق عضویت در گروه پنج اتحادیه جهانی ریاضی

 • ارتباط مستمر و مستحکم با گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها

 • تعامل بیشتر با نمایندگان انجمن ریاضی ایران در دانشگاه‌ها

 • تلاش برای افزایش اعضای حقیقی و حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز داخل و خارج از کشور

 • جذب کمک‌های مردمی برای صندوق حامیان انجمن

 • تأمین هزینه‌های انجمن

 • برگزاری مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

 • تقویت کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن ریاضی ایران

 • برگزاری منظم و بهبود کیفیت همایش‌های ماهانه انجمن

 • به روزرسانی آئین‌نامه‌های جوایز انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای جایگاه بولتن انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای کیفیت مقالات مجله انجمن ریاضی ایران

 • تلاش برای ارتقای کیفیت مقالات فرهنگ و اندیشه ریاضی

 • بهبود کیفی اخبار و مقالات خبرنامه انجمن ریاضی ایران

 • پیگیری طرح‌های مربوط به تاریخ ریاضیات ایران

 • الکترونیکی کردن واژه‌نامه ریاضی

 • ارتقای سایت انجمن ریاضی ایران

*برنامه سالانه انجمن ریاضی ایران برای سال۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ به تصویب حاضران در جلسه رسید.