مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران در حال برگزاری است

مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران در حال برگزاری است. برای ورود به مراسم افتتاحیه وارد لینک زیر شوید و نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد نمایید.

https://s1.mazust.ac.ir/aimc53

دریافت برنامه مراسم افتتاحیه