نشست مجازی برای معرفی برنامه بازنگری شده جدید کارشناسی ریاضیات و کاربردها

انجمن ریاضی ایران با همکاری کارگروه تخصصی برنامه ریزی علوم ریاضی وزارت عتف برگزار می نماید

نشست آنلاین پیرامون

معرفی برنامه بازنگری شده جدید کارشناسی ریاضیات و کاربردها همراه با پرسش و پاسخ

زمان: روز یکشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ تا ۱۰ شب

لینک ضبط شده وبینار:

http://vroom.um.ac.ir/erfanian

سخنران: دکتر احمد عرفانیان، مدیرکارگروه تخصصی علوم ریاضی 

رئیس جلسه: دکتر فرشید عبداللهی، عضو شورای اجرائی انجمن

از کلیه مدیران گروه‌های ریاضی دانشگاه‌های کشور و سایر علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این جلسه شرکت نمایند.