برگزاری نشست واژه‌گزینی و ریاضی‌نویسی، 26 مرداد 1401 ساعت 18

 

 

نشست واژه‌گزینی و ریاضی‌نویسی
محمد جلوداری ممقانی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

محور‌های اصلی زبان علم، واژه و متن هستند که در این نشست در حوزۀ ریاضی بررسی می‌شوند. بخش اول نشست «واژه‌گزینی و ریاضی‌نویسی» به بررسی تحولات واژه‌گزینی ریاضیات از دارالفنون تا‌کنون اختصاص دارد. در این بخش اصول حاکم بر این رشته، به طور مشخص در ویراست‌های اول و دوم واژه‌نامۀ ریاضی و آمار، نیز بررسی می‌شوند.

در بخش دوم سخنرانی تاثیر ویرایش در ریاضی‌نویسی، که مرکز نشر دانشگاهی از بنیان‌گذاران آن بوده است، مورد توجه قرار می‌گیرد. وحدت واژگانی در کتاب‌های ریاضی به زبان فارسی (با توجه به کتاب‌های ریاضی مرکز نشر دانشگاهی و مجلۀ نشر ریاضی) بخش پایانی این نشست تخصصی است.

چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 18
لینک شرکت در نشست:https://webinar.itland.org/b/7xp-pgl-m5h-hbd