با کمال مسرت به اطلاع می‌رساند که آقای دکتر مجید اسحاقی گرجی استاد ریاضی دانشگاه سمنان به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۴۰۱ برگزیده شده‌اند. انجمن ریاضی ایران این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک عرض می نماید.

علائق پژوهشی دکتر اسحاقی معادلات تابعی و تفاضلی، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، و نظریه بازی‌ها است. کارهای تحقیقاتی ایشان در

گوگل اسکالر

و

zbMATH

قابل مشاهده است.