بزرگداشت روز ملی ریاضیات و حکیم عمر خیام 28 اردیبهشت 1401 از ساعت 19 تا 20:30 از طریق این لینک برگزار خواهد شد.

برای دریافت برنامه کلیک کنید.