روز معلم مبارک باد

IMU-News-112

انجمن ریاضی ایران روز معلم را به همه دست اندرکاران آموزش ریاضی کشور، به ویژه معلمان عزیز، دبیران ارجمند و استادان گرامی، صمیمانه تبریک عرض می نماید. … آفتاب دانش افروزتان همیشه تابان …