پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار

پیام رئیس انجمن ریاضی کانادا به‌ مناسبت سال بین‌المللی علوم پایه و توسعۀ پایدار