گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »

گزارش «اولین نشست هم‌اندیشی در مورد سال بین‌المللی علوم پایه 2022 در دانشگاه یزد »