ساعت 16:00 به وقت تهران در روز یکشنبه 15 اسفندماه 1400، دهمین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران توسط دکتر سید مسعود امینی  (دانشگاه تربیت مدرس )  در زمینه

”A Brief History of Functional Analysis”

برگزار می شود. سخنرانی در زوم به آدرس زیر برگزار میشود، که صمیمانه از IPM به جهت میزبانی این رویداد در اکانت زوم خود متشکریم:

Link1: https://zoom.us/j/89361177540

چنانچه ظرفیت زوم به تکمیل رسید و کسانی موفق به حضور نشدند سعی در پخش سخنرانی در

Link2: https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-ejp-dim-y8w

خواهیم کرد ولی توجه داشته باشید که به دلایل مختلف (از جمله استفاده سخنران از iPad و مشکل BBB با سیستم عامل iOS) این پخش دارای کیفیت خوبی نخواهد بود. لذا خواهشمندیم فقط در صورت عدم دسترسی به زوم به سامانه بعدی تشریف ببرید.