اعطای پنجمین دوره جایزه رجبعلی‌پور به پژوهشگران جبر خطی و کاربردهای آن

پنجمین دوره جایزه رجبعلی‌پور به آقای دکتر بامدادرضا یاحقی و خانم دکتر هانیه توکلی پور  به خاطر پژوهش‌های ارزنده و تأثیرگذار این پژوهشگران در زمینه جبر خطی و کاربردهای آن همزمان با یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن که توسط دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد اعطا گردید.

آقای دکتر بامداد رضا یاحقی عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان و عضو پیشین هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران و خانم دکتر هانیه توکلی پور دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر هستند.

آثار تحقیقاتی ایشان در اینجا قابل مشاهده است:

zbMATH-Yahaghi

zbMATH-Tavakolipour