اعطای جایزه ثبوتی-خواجه‌پور در علوم پایه به یک عضو هیئت تحریریه بولتن انجمن

جایزه ثبوتی-خواجه‌پور در علوم پایه به آقای دکتر داود میرزایی به خاطر “دستاوردهای ارزنده و تأثیرگذار در زمینه حل عددی معادلات دیفرانسیل و ایجاد چارچوب نظری عمیق در کاربردهای توابع پایه‌ای شعاعی در حوزه‌های علوم و مهندسی” اعطا گردید. ایشان عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان و عضو هیئت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران هستند. حوزه تحقیقاتی وی تقریب داده‌های پراکنده و حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای است. آثار وی در اینجا قابل مشاهده است:

zbMATH

Google Scholar

سرآمد علمی کشور در سال ۱۳۹۹ و سرآمد علمی جوان کشور در سال ۱۴۰۰ توسط معاونت علمی ریاست جمهوری از افتخارات دیگر ایشان است.
انجمن ریاضی ایران این موفقیت را به آقای دکتر میرزایی صمیمانه تبریک عرض می نماید.