بیانیه رییس انجمن ریاضی امریکا

(به دعوت رییس انجمن ریاضی ایران به مناسبت سال بین المللی علوم پایه و پیشرفت پایدار)

ریاضیات هسته اصلی بسیاری از علوم امروزی است. در حالی که بسیاری از مردم ریاضیات را در درجه اول به عنوان ابزاری برای تحلیل داده ها و انجام پیش‌بینی می شناسند، در حقیقت، ریاضیات در عمل و به شیوه‌ای بنیادین به توسعه علم، مهندسی و پزشکی کمک کرده است. از نیوتن که از فواصل بی نهایت کوچک برای محاسبه حرکت استفاده می کرد تا کاربرد فراگیر نظریه اعداد در سامانه‌های رمزنگاری، نظریه های ریاضی منجر به پیدایش روش‌های بنیادین و جدیدی در مدل سازی و درک مسائل دنیای واقعی شده اند. اغلب، کاربردها مدت ها پس از توسعه نظریه بوجود می آیند. تحلیل داده های توپولوژیکی، قلمرو محضی از ریاضیات که یک قرن پیش توسعه یافته است، یک نمونه جدید از این پدیده است که در آن ایده هایی از توپولوژی جبری به طور موثر برای درک مجموعه داده های عظیم به کار می‌رود.

در حالی که بسیاری از ما ریاضیات را به دلیل زیبایی ناب و چالش‌های شگفت‌انگیز آن انتخاب می‌کنیم، برخی دیگر به خاطر تمایل به ایجاد تأثیر قابل توجه بر علم و جامعه جذب آن می‌شوند. نقش انجمن های حرفه ای حمایت از توسعه ریاضیات نوین و نیز تقویت آگاهی و قدردانی از نقش و سهم ریاضیات در رشته های دیگر و در زندگی روزمره است. سال بین‌المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار یونسکو، فرصتی برای برجسته کردن این اهداف است. انجمن ریاضی آمریکا از همراهی با انجمن ریاضی ایران در تجلیل این سال خاص خوشنود است.

روث چارنی
رییس انجمن ریاضی امریکا