سازمان یونسکو سال ۲۰۲۲ میلادی را سال جهانی بزرگداشت علوم پایه نامگذاری كرده است. با اين نامگذاري، هدف يونسكو جلب توجه جامعه جهاني به علوم پایه، به عنوان پایه و اساس پيشرفت و توسعه در همه كشورها است. بدون شک علوم ریاضی نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کند. بنابراین انتظار می رود ریاضیدانان گرامی کشور نسبت به آگاهی دادن و توجه آحاد جامعه به این موضوع مهم اهتمام ورزند.

در این راستا از همه ریاضی‌دانان و ریاضی ورزان دعوت می شود که مقالات خود را در رابطه با نقش علوم ریاضی در پیشرفت علم و فناوری جهانی و به ویژه توسعه کشور جهت انتشار در خبرنامه انجمن ریاضی ایران تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ به newsletter@ims.ir ارسال نمایند.