انجمن ریاضی ایران ضمن تبریک مجدد انتصاب آقای مهندس مسعود رنجبریان به سمت شهردار منطقه 6 تهران، قدردان حمایت و پشتیبانی شهرداری تهران از فعالیت های خود از سال 1377 تاکنون بوده است.

به پاس پشتیبانی های ارزنده شهرداری تهران، انجمن ریاضی ایران ضمن تقدیم لوح سپاس و تندیس خود امیدوار است که همکاری انجمن ریاضی ایران و شهرداری تهران ادامه یابد.