ده روز اول آبان ماه هر سال که «دهه ریاضیات» نامگذاری شده است فرصت مناسبی است تا دوستداران ریاضی‌ به امر ترویج ریاضیات مبادرت ورزند. این زمان شاید بهترین موقعیت برای نمایش تأثیرگذاری علمی و اجتماعی ریاضیات باشد.
برگزاری رویدادهای ریاضی، از جمله وبینارها، انتشار مقالات ترویجی، پخش پادکست‌های معرفی ریاضیات برای نوجوانان و جوانان، مسابقات علمی مهیج و جذاب ریاضی، و برنامه‌های علمی رادیویی و تلویزیونی که از سال‌ها قبل رواج داشته و با رشد ارتباطات و شبکه های اجتماعی شکل عام تری به خود گرفته است، باعث می‌شود که اشاعه ریاضیات در جامعه، عمیق‌تر و گسترده تر گردد.
انجمن ریاضی ایران قدردان تلاش های همه ریاضی ورزان و ریاضیدانانی است که با تلاش و درایتی ستودنی، از چنین فرصت‌هایی برای آشناسازی نسل جوان با اهمیت ریاضیات و زمینه‌های سودبخش آن بهره می‌جویند.