با سلام،
به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند؛
اولین جلسه شورای اجرایی دوره مهر ۱۴۰۰- شهریور ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه تشکیل شد.
در این جلسه طبق اساسنامه انجمن، انتخاب رییس و خزانه دار با حضور رییس فعلی انجام پذیرفت.

آقای دکتر محمد صال مصلحیان به عنوان رییس انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.

http://profsite.um.ac.ir/~moslehian/

آقای دکتر احمد صفاپور به عنوان خزانه دار انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.

http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=17