سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن یکی از قدیمی ترین گردهمایی های تخصصی ریاضی کشور است که در زمینه شاخه های مختلف آنالیز ریاضی برگزار می شود و در آن محققین، دانشجویان و اساتید داخل و خارج از کشور آخرین یافته های علمی خود را ارائه می دهند. اولین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در سال 1357 به همت دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

با یاری خداوند 24امین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ های 5 و 6 خرداد 1400 در گروه ریاضی محض دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار گردید. به واسطه مجازی بودن سمینار بستری فراهم گردید که بتوان از حضور میهمانان ویژه ای در این سمینار بهره برد.

پس از برگزاری همایش در کمتر از یک روز گواهی ارایه مقالات و پوسترها برای شرکت کنندگان ارسال گردید، همینطور در صورت نیاز شرکت کنندگان گواهی پرداخت هزینه ها نیز صادر گردید.

دبیر سمینار: دکتر عبدالرحمن رازانی

دبیر علمی: دکتر علی آبکار

دبیر اجرایی: دکتر مرتضی اویسی ها

تعداد مقاله های دریافت شده:     165
نام کشورهای نویسندگان مقاله ها: ایران- آمریکا- ایتالیا- آلمان- اسپانیا- هنگ کنگ- سوئد- سوییس
تعداد مقاله های پذیرفته شده: 70
تعداد مقاله های پذیرفته شده به صورت پوستر: 40
تعداد سخنرانان مدعو: 13 نفر
تعداد داوران: 26 نفر