سخنرانی پروفسور وکیل استاد دانشگاه استنفورد روز یکشنبه 2 خرداد ساعت 20:30 با عنوان

The Mathematics of Doodling

برگزار می‌شود برای شرکت در سخنرانی به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-ejp-dim-y8w