بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عباس سالمی

دبیر محترم دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

برگزاری موفقیت‌آمیز دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن را خدمت‌ جنابعالی و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری این همایش تبریک عرض می‌کنیم. برگزاری موفقیت‌آمیز این سمینار به روش مجازی و الکترونیکی که اولین تجربه در نوع خود در بین همایش‌های ریاضی کشور و به دلیل شرایط ناشی از ظهور و همه‌گیری کرونا  انجام شده است، برگ زرین دیگری در کارنامه پربار و افتخارآمیز گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر و همچنین مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمینه برگزاری کنفرانس‌ها‌ و سمینارهای ریاضی ایران است. حضور دانشمندان و متخصصان برجستۀ جهانی در حوزه جبرخطی و کاربردهای آن در این سمینار، برگزاری منظم و طبق برنامۀ سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها و فراهم کردن امکان حضور تعداد قابل توجهی از علاقه‌مندان به شرکت در این برنامه‌ها، همگی نشان از برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلا‌ش‌های فراوان دست‌اندرکاران برای برگزاری هر چه بهتر این همایش علمی دارد. از این رو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران مراتب تقدیر و تشکر خود را به تمامی دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان از جمله  دبیر محترم سمینار، دبیران محترم علمی و اجرایی، اعضای محترم کمیته‌های علمی و اجرایی و تیم‌های تدارکات و پشتیبانی و همچنین مسئولان و مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام می‌دارد. بی‌گمان این تجربه ارزشمند راهگشای برگزاری دیگر همایش‌ها و نشست‌های علمی انجمن ریاضی ایران در شرایط پیش آمده خواهد بود.

شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران 

         اول شهریور 1399