معرفی برندگان جوایز سومین و چهارمین دوره‌ی جایزه دکتر مهدی رجبعلی پور توسط خانم دکتر فائزه توتونیان

معرفی برندگان جوایز سومین و چهارمین دوره ی جایزه دکتر مهدی رجبعلی پور در مراسم افتتاحیه دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن توسط خانم دکتر فائزه توتونیان رئیس هیات امنای جایزه، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، دانشگاه شهید باهنر کرمان.