جناب آقای دکتر ایرانمنش خزانه دار انجمن ریاضی ایران به عنوان استاد نمونه کشوری از سوی وزارت علوم انتخاب شدند.

این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک میگوییم.

انجمن ریاضی ایران