جناب آقای دکتر داود میرزایی عضو هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران و هیات علمی دانشگاه اصفهان بعنوان یکی از سرآمدان علمی کشور در سال ۹۹ از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شدند.

این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

انجمن ریاضی ایران