اطلاعیه برگزاری کلاسهای مجازی:

به اطلاع می رساند که دروس ذیل در پژوهشکده ریاضیات به صورت مجازی برگزار می شود. افرادی که تمایل دارند در این کلاس ها حضور یابند می توانند تمایل خود را به حضور در این کلاس ها ازطریق ایمیل های ذیل اعلام کنند:

1. درس نظریه احتمال و فرآیند های تصادفی

alikhezeli@gmail.com

2. درس مباحثی در سیستم های دینامیکی

gt@ipm.ir