اطلاعیه برگزاری درس مباحثی در ترکیبیات حسابی بصورت مجازی:

به اطلاع می‌رساند درس مباحثی در ترکیبیات حسابی ارائه شده در پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی توسط آقای دکتر علی محمدی قرار است شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها مجددا به صورت مجازی ادامه یابد. تاریخ شروع اولین جلسه مجازی چهارشنبه مورخ 3 اردیبهشت‌ماه سال 1399 خواهد بود. ساعت تشکیل کلاس 10 لغایت 11:30 خواهد بود.

اسم گروه skype مربوطه Topics in Arithmetic Combinatorics می‌باشد.

جهت پیوستن به این گروه به آدرس ذیل وارد شوید:

https://join.skype.com/k7cFe3dxJHQC