به اطلاع کلیۀ علاقمندان محترم ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی می رساند که به علت شرایط ویژۀ ناشی از هجوم ویروس کرونا، تاریخ برگزاری این همایش از اردیبهشت 99 به ترم اول سال تحصیلی 00 – 99 منتقل شده است. تاریخ دقیق برگزاری همایش حسب سیاست های دانشگاه علامه طباطبائی در مورد کنفرانس ها، اوایل مهر 99 اعلام خواهد شد.
با احترام
محمد جلوداری ممقانی
دبیر همایش