فراخوان انجمن ریاضی ایران در خصوص پژوهش با موضوع کرونا

شیوع ویروس کرونا (COVID-19) در سراسر جهان و لطماتی که در همه ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی به جامعه بشری زده است تمام دانشمندان و مراکز علمی و پژوهشی را به تلاش برای پیدا کردن شناخت صحیح از این ویروس و عملکرد آن و در پی آن، یافتن راه‌هایی برای مقابله با گسترش این ویروس و کنترل پیامدهای انتشار جهانی آن  واداشته است. تبعات ناگوار و دردناک پیدایش و گسترش سریع  این ویروس، بار دیگر لزوم توجه بیشتر جامعه جهانی و به ویژه دولت ها و حکومت ها را به علوم پایه نشان  داده و  نقش اساسی این علوم در حفظ و پیشبرد جامعه جهانی را  نمایان تر کرده است.  

همراه با تلاش های جمعی  دانشمندان در  راستای مقابله با این وضعیت،  ریاضیدانان نیز با  به کارگیری دانش ریاضی و استفاده از شیوه‌های مختلف مدلسازی و پیش‌بینی  در این عرصه حضور یافته اند  تا هم به جامعه پزشکی و هم به مسئولان و تصمیم گیرندگان در درک بهتر وقایع پیش رو و در نتیجه برنامه ریزی و اقدامات صحیح تر برای کنترل این بیماری و پیامدهای آن کمک کنند. در ایران نیز تلاش هایی هرچند پراکنده از سوی اعضای جامعه ریاضی و دیگر رشته ها برای این منظور انجام شده و نمونه هایی از این پژوهش ها نیز منتشر شده است. 

 در همین راستا انجمن ریاضی ایران از اعضای جامعه علمی کشور به طور عام و اعضای جامعه ریاضی ایران  به طور خاص دعوت می‌کند تا با پیوستن به این پویش جهانی و به ویژه ارائه تحلیل های مناسب با وضعیت این بیماری و پیامدهای آن در ایران، مدیران و مسئولان را در درک بهتر از شرایط موجود و برنامه‌ریزی صحیح تر برای آینده و کاهش مشکلات مردم یاری نمایند. در جهت حمایت از این قبیل پژوهش ها و کمک به گسترش آن ها،  انجمن ریاضی ایران آمادگی دارد  پژوهش انجام شده را در صورت دریافت، در سایت و کانال خود منتشر نماید.  هم چنین در صورت مطابقت  مقالات و گزارش های دریافتی با  معیارهای انجمن،  با پژوهشگران محترم همکاری لازم را به عمل آورده و امکان انتشار  این پژوهش ها را  در  نشریات انجمن فراهم کند. از جمله این همکاری‌ها،  بررسی خارج از نوبت این قبیل مقالات پژوهشی خواهد بود و در صورتیکه تعداد مقالات دریافتی به حدنصاب معینی برسد انتشار ویژه نامه هایی نیز قابل بررسی می باشد.

با آرزوی آن که این تلاش های جمعی در مقیاس های ملی و بین المللی، به کاهش آلام و دردهای یکایک افراد جامعه بشری منجر شود.