استاد پیشکسوت زنده یاد دکتر جواد بهبودیان درگذشت

🏴🏴🏴🏴🏴یادبود🏴🏴🏴🏴🏴

به مناسبت فقدان استاد ارجمند، پیشکسوت جامعه ریاضی ایران، دبیر اولین کنفرانس ریاضی ایران و از بنیان گذاران انجمن ریاضی ایران، زنده یاد دکتر جواد بهبودیان، مجلس ختم مجازی ایشان از سوی « انجمن ریاضی ایران » در روز ▪️پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه،▪️ ▪️از ساعت بیست الی بیست و یک▪️ با حضور خانواده ایشان و پیشکسوتان انجمن های ریاضی و آمار ایران و برخی شخصیت های علمی دیگر در محل کانال تلگرامی انجمن ریاضی ایران به ادرس

@IranianMathematicalSociety

برگزار می گردد. از دوستداران و علاقمندان آن عزیز سفرکرده جهت حضور در این مجلس مجازی دعوت به عمل می آید.
ضمنا دانشکده های علوم ریاضی، گروه های ریاضی و آمار دانشگاه ها و دیگر مجامع و شخصیت های علمی در صورت تمایل می توانند پیام های تسلیت خود را برای انتشار در این مجلس، به صورت صوتی یا متنی به آدرس تلگرامی

@Safapoura

ارسال فرمایند.

@IranianMathematicalSociety