مهلت ارسال مقاله به دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن تمدید شد

نظر به اینکه زمان برگزاری دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، به همراه کارگاه های آموزشی ” کاربرد جبرخطی در داده کاوی” و “نرم افزارهایی در جبرخطی عددی” از 21 و 22 اسفندماه 98 به اواخر بهار یا اوایل تابستان 1399 و بدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت شرکت کنندگان تغییر یافت .بر این اساس، تعدادی از همکاران و محققان خواستار تمدید زمان ارسال مقاله شدند. به این ترتیب، آخرین مهلت ارسال مقالات، جمعه 22 فروردین ماه 1399 تعیین شد.

متقاضیان می توانند فایل  pdf مقاله خود را که در فرمت مقالات سمینار تنظیم شده باشد،  از طریق سایت سمینار

https://slaa10.uk.ac.ir/

ارسال نمایند.

دبیرخانه دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن