با توجه به شرایط پیش آمده از اعضای محترم انجمن ریاضی ایران و
نمایندگان محترم انجمن در دانشگاه ها تقاضا می شود از طریق ایمیل iranmath@ims.ir با دبیرخانه انجمن در تماس باشند.
سامانه نشریات و امور نشریات انجمن فعال می باشد، از طریق ایمیل پاسخگوی شما عزیزان هستیم.
با آرزوی سلامتی و بهروزی
دبیرخانه انجمن ریاضی ایران