برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی

در پی نگرانی های مطرح شده در خصوص ویروس کرونا، رییس چهاردهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی (آقای جیانپان وانگ) نامه ای را در راستای کاهش نگرانی ها، برای کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی ارسال کرده است. او در این نامه، با استناد به نظر متخصصان اپیدمیولوژی، مبنی بر کنترل بیماری ناشی از ویروس کرونا تا ماه مارچ 2020، بیان داشته که کارهای مربوط به برگزاری کنگره، طبق زمانبندی قبلی در حال انجام است. رییس کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی (خانم جیل آدلر) نیز نامه ای را برای نمایندگان کشورهای عضو کمیسیون ارسال کرده و با توجه به اینکه کارهای مربوط به چهاردهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی، تاکنون به خوبی پیش رفته است و بقیه امور نیز طبق روال در حال انجام است، بیان داشته که کنگره در زمان و تاریخ مشخص شده برگزار خواهد شد. چهاردهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی قرار است از 12 تا 19 جولای 2020 (22 تا 29 تیر ماه 1399) در شهر شانگهای چین برگزار شود.

ابوالفضل رفیع پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و نماینده انجمن ریاضی ایران در کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی