گزارش اولین جلسه هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره مهر 1398- شهریور 1401)

این جلسه در تاریخ 98/10/18 برگزار گردید و مشروح مذاکرات آن به شرح ذیل است.

  • درباره مشکلاتی که اخیرا به لحاظ کیفیت برخی گزارش‌های داوری و همچنین طولانی شدن پروسه تصمیم‌گیری ناشی از پاسخ ندادن برخی تک -‌ داورها بوجود آمده است، بحث و بررسی مفصلی بعمل آمد. پیرو بحث‌های مطرح شده در جلسه و پیشنهادات همکاران عزیز، برای جلوگیری از طولانی شدن پروسه‌ها و همچنین تکیه نکردن بر نظر تنها یک داور که گاه عدم پاسخ‌دهی به موقع او مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌نماید، از ادیتورها و ادیتورهای وابسته ارجمند تقاضا می‌شود در ابتدای پروسه داوری – در صورتی که مقاله را شایسته آغاز این پروسه می‌دانند – حداقل 2 تا 3 نفر را به عنوان داور دعوت نمایند. حتی‌المقدور، پذیرش بر مبنای گزارش‌هایی باشد که جزئیات کافی درباره اهمیت مساله مورد بحث، درستی مقاله، میزان نوآوری، و همچنین مفید بودن نتایج (برای موارد کاربردی) داشته باشد. بی‌شک نظر تخصصی ادیتور محترم مربوطه، با بررسی ساختار و محتوای علمی مقاله، چه در مرحله غربالگری اولیه و چه در تصمیم‌گیری نهایی، در کنار نظر داوران، کمک شایانی به انتخاب مقالات با کیفیت‌تر از بین بیش از 1000 مقاله‌ای که در سال به بولتن ارسال می‌شود، می‌نماید. به استحضار می‌رساند، در سال 2019 تعداد 1059 مقاله به بولتن ارسال شده است.
  • موضوع جذب مقالات با کیفیت بالا از طریق دعوت از محققین دارای کارهای کیفی، مطرح شد و مقرر گردید هر یک از ادیتورهای محترم 1 تا 3 نفر از ریاضیدانان خوشنام و معتبر را که امکان ارسال مقاله توسط آنها به بولتن وجود دارد، به سردبیر مجله معرفی نمایند. هیاتی سه نفره متشکل از سردبیر، دبیر بخش و یک نفر متخصص، درباره پیشنهادات واصله، دعوت یا عدم دعوت از آنها و چگونگی این دعوت (توسط چه کسی) تصمیم‌گیری خواهند نمود. مقالاتی که از این طریق به بولتن ارسال می‌شود نیز پروسه استاندارد و معمول را برای داوری و تصمیم‌گیری طی خواهند کرد. ولی تلاش خواهد شد زمان تصمیم گیری درباره این مقالات تا حد امکان (بدون کاستن از کیفیت بررسی و داوری) کوتاه شود.
  • مقرر گردید بخش Aims & Scope در سایت مجله (اشپرینگر) با همکاری جناب آقای دکتر مجید گازر بازنگری شود، به گونه‌ای که موضوعات مورد علاقه بولتن برای چاپ مقاله در قالب چند عنوان کلی آورده شود.
  • مقرر گردید پیشنهاد “اضافه شدن موضوعاتی که هر یک از اعضای هیات تحریریه و سردبیران بخش‌ها هندل می‌نمایند در مقابل نام آنها در سایت مجله توسط سردبیر بولتن به اشپرینگر ارسال شود.
  • با توجه به نبود ادیتور کافی در زمینه‌های ترکیبات، آنالیز مختلط و تئوری معادلات دیفرانسیل، و نیاز مبرم به اضافه شدن ادیتور در این 3 زمینه، مقرر گردید رایزنی لازم برای دریافت مجوز توسط سردبیر بولتن با شورای اجرایی انجمن بعمل آید.
  • تغییرات لازم در سایت داخلی بولتن (در دامنه ir ) مطرح شد و به تایید هیات تحریریه رسید. اعمال این تغییرات توسط سرکار خانم بیات اجرایی خواهد شد.
  • مقرر گردید style file و template مجله توسط سرکارخانم دکتر حجازیان تهیه و در اختیار اشپرینگر قرار گیرد تا در سایت مجله بارگذاری شود.
  • مقرر گردید اضافه کردن کد تخصصی مطابق دسته‌بندی AMS در هنگام ارسال مقاله، الزامی شود. این موضوع توسط سردبیر مجله به اشپرینگر جهت اعمال، ارسال خواهد شد.

مجید سلیمانی دامنه

سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران

دی‌ماه 98