پاسخ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی به نامه رئیس انجمن ریاضی ایران

 جناب آقای دکتر محمدرضا سیدصالحی، سرپرست محترم حوزه تربیت و یادگیری ریاضی در پاسخ به نامه رئیس انجمن ریاضی ایران در خصوص حذف بعضی از مبحث‌ها از جمله «انتگرال» از کتاب دوازدهم، اعلام کرد در ارتباط با موضوع حذف و اضافه شدن برخی مفاهیم به محتوای کتاب‌های درسی ریاضی،  که مبنای این تغییرات، شایستگی‌ها و رویکردهای حاکم بر برنامه درسی است. لذا با اینکه یکی از معیارهای تعیین محتوای کتاب‌های درسی، متناسب بودن آن با اهداف رشته‌های دانشگاهی است، اما این تنها معیار موجود نیست و طبیعتا اهداف مدنظر برنامه درسی مدرسه‌ای بر اهداف آموزش عالی اولویت دارد. اما مشخصا در مورد مفهوم انتگرال، لازم به ذکر است که این مفهوم یکی از مفاهیمی است که به طور کامل در سر فصل‎های آموزش عالی قرار دارد.

برای دریافت نامه درخواست انجمن ریاضی ایران از دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی کلیک نمایید.

برای دریافت پاسخ نامه از دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی کلیک نمایید.