هاردی در خوابگاه ما

در طبقه سوم بلوک شماره یک خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران، دوستی داشتم که با آن که دانشجوی رشته فیزیک بود، همیشه هاردی، نویسنده کتابِ « دفاعیه یک ریاضیدان» را برای من تداعی  می‌کرد. متأسفانه من هیچ وقت افتخار دیدار با جناب هادری را نداشته‌ام چرا که وی سال‌ها پیش از ولادت من به دیار باقی شتافته بود و آشنایی من با هاردی صرفاً از توضیحات چارلز پرسی اسنو در مقدمه همان کتاب به دست آمده است.

علی اصغر رضائی در مقاله کوتاه و خواندنی زیر از ظهور یک «هادری» در خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌گوید.

 برای دریافت فایل کامل مقاله هاردی در خوابگاه کلیک نمایید.