گزارش مجمع عمومی اتحادیه بین‌ المللی ریاضیات منتشر شد برای مشاهده آن کلیک نمایید.