پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی در تیرماه 1399 برگزار می‌شود.

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی از یازدهم تا سیزدهم تیرماه سال 1399 توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و کاربردها آن