پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران در شهریور ماه 1399 برگزار خواهد شد.

پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران در روزهای 17 تا 20 شهریورماه 1399 در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت جهت ثبت نام در این کنفرانس تا تاریخ 99/05/15 می باشد.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 99/04/01 و اعلام نتایج داوری مقالات تا تاریخ 99/05/01 خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران مراجعه نمایید.

اطلاعات تماس دبیرخانه

آدرس دبیرخانه کنفرانس  : کاشان – کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – دانشکده علوم ریاضی

کدپستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳

تلفن دبیرخانه: 03155912918

ایمیل دبیرخانه :  aimc51@kashanu.ac.ir

پوستر پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران