شانزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران با حضور خانم‌ها: دکتر فائزه توتونیان، دکتر زهرا گویا، دکتر مژگان محمودی و اکرم صادقی و آقایان: دکتر علی ایرانمنش، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر محمدرضا درفشه، دکتر احمد صفاپور و دکتر سیدمنصور واعظ پور در 3 دی‌ماه 1398 در محل دبیرخانه انجمن ریاضی ایران برگزار شد.