اهدای جایزه دکتر مصاحب همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

همزمان با افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران جایزه دکتر غلامحسین مصاحب به آقای دکتر علیرضا جمالی  و آقای دکتر حسین حسینی گیو اهدا شد.

گزارش رئیس ھیئت امنای جایزۀ  دکتر غلامحسین مصاحب

بـه منظور تجـلیل از مـقام علمی دکتر غـلامحسین مـصاحـب، جـایزه‌ای بـه نـام ایشان بـه نـویسندگـان آثـار تـألیفی ریاضی اعـطا می‌شـود که از نـظر مـحتوا، شیوه نـگارش و کیفیت چـاپ بـرجسـته بـاشـند. تـنھا در مـوارد خاص نیز، از مترجمان آثار برجسته ریاضی تقدیر می‌شود.

پیرو فراخوان این جایزه، تعداد ۲۴ کتاب تآلیفی فارسی و ۴ کتاب تألیف انگلیسی و ۷ کتاب ترجمه، برای ارزیابی دریافت شده بود. بر اساس معیارهای تدوین شده،

  • کتاب مقدمه‌ای بر گروه‌های جایگشتی و خطی تألیف آقای دکتر علیرضا جمالی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.
  • مقرر شد از کتاب Mathematical Analysis and its Inherent Nature تالیف آقای دکتر حسین حسینی گیو تقدیر به عمل آید.

 کتاب مقدمه‌ای بر گروه‌های جایگشتی و خطی تألیف آقای دکتر علیرضا جمالی توسط انتشارات دانشگاه خوارزمی  در سال ۱۳۹۴ در ۵۲۰ صفحه به چاپ رسیده است.  این کتاب یک کتاب درسی برای دروس گروه‌های جایگشتی و هم‌چنین گروهای خطی کارشناسی ریاضی ارشد است. تا آنجا که اطلاع داریم کتابی به زبان انگلیسی که هر دو نظریه گروه‌های جایگشتی و نظریه گروه‌های خطی در آن بررسی شده باشند وجود ندارد.  هم‌چنین تا آنجا که اطلاع داریم کتاب فارسی درباره گروه‌های جایگشتی وجود ندارد و تنها یک کتاب فارسی  در مورد گروه‌های خطی وجود دارد. برای مطالعه کتاب آشنایی مقدماتی  با مبانی نظریه میدان، جبر خطی و نظریه گرو‌هها لازم است، که در فصل صفر کتاب مطالب اساسی مور نیاز از این سه مبحث آورده شده است. کتاب به دو قسمت عمده تقسیم شده است. در قسمت اول  در سه فصل مفصل نظریه اساسی گروه‌های جایگشتی آورده شده و در قسمت دوم در سه فصل مفصل نظریه اساسی گروه‌های خطی آورده شده است.

کتاب ساختاری بسیار مسنجم، منظم دارد و به فارسی بسیار شیوایی نوشته شده است.  صفحه‌‌آرایی و ظاهر کتاب بسیار شکیل و مطابق استاندارد است. متن کتاب متناسب و به سهولت برای گروه مخاطب قابل فهم است. استدلال‌های مناسب در پروراندن مطالب، بیان مطالب و اثبات‌ها به‌کار رفته است. هماهنگی و تناسب بسیار مناسب بین مطالب و عناوین و فصول کتاب و محتوای آنان وجود دارد. معادل‌های اصطلاحات  بیگانه در کتاب بسیار مناسب استفاده شده  و هماهنگی کامل بین آنها وجود دارد. با دقت از منابع خارجی معتبر استفاده شده است. حدود چهارصد تمرین در کتاب وجود دارد، که برای اغلب آنها راهنمایی مناسب وجود دارد.

ویژگی‌های بالا باعث شد که کتاب مقدمه‌ای بر گروه‌های جایگشتی و خطی توسط کمیته جایزه مصاحب به عنوان کتاب برتر شناخته شود.

کتاب Mathematical Analysis and its Inherent Nature تألیف آقای دکتر حسین حسینی گیو توسط انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است.  این کتاب یک کتاب درسی برای دروس آنالیز ریاضی کارشناسی ریاضی است و پیشنیازهای آن حساب دیفرانسیل و اتنگرال توابع یک متغیره و چند متغیره مقدماتی (دروس ریاضی عمومی ۱ و ۲) هستند. از ویژگی‌های این کتاب علاوه بر ساختار منظم و نحوه نگارش سلیس و قابل فهم، دارا بودن تمرینات متنوع و  تفسیرهای شهودی از بسیاری از نتایج و مثالها است. یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب این است که به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود: تکمیل و انتزاع. در  بخش اول جنبه‌هایی از آنالیز بررسی می‌شوند که مطالب مربوط به حسابلن را به صورت نظری تکمیل می‌کند، در واقع دانشجویان  ابتدا مهمترین جنبه‌های آنالیز را در مورد فضای کلاسیک R  فرا می‌گیرند و شکاف‌های آموخته‌های خود بر پایه حسابان را پر می‌کنند. در بخش دوم  جنبه‌های حسابان به یک چارچوب کلی‌تر، یعنی نظریه فضاهای متریک به صورت گام به گام انجام شده مفاهیم مهم مانند حد، پیوستگی و همگرایی در چارچوبی گسترده‌تر انجام می‌شود.

ویژگی‌های بالا باعث شد که کتاب Mathematical Analysis and its Inherent Nature توسط کمیته جایزه مصاحب به عنوان کتاب لایق تقدیر شناخته شود.

دکتر بیژن طائری