پیام تسلیت انجمن ریاضی ایران به مناسبت درگذشت دکتر علی‌اکبر جعفریان

خبر ناگوار در گذشت دکتر علی‌اکبر جعفریان از ریاضیدانان نامی کشور، استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف، رئیس پیشین انجمن ریاضی ایران، رئیس پیشین گروه ریاضی مرکز نشر دانشگاهی، اعضای جامعه ریاضی کشور را در بهت و اندوه فرو برد.

انجمن ریاضی ایران به پاس خدمات بی‌شائبۀ ایشان به پیشرفت علم و فرهنگ ریاضی در ایران خود را صاحب عزا می‌داند و مراتب تسلیت خود را نثار بازماندگان ایشان و جامعۀ ریاضی ایران می‌نماید. از خداوند متعال برای روح ایشان طلب آرامش، برای بازماندگان ایشان طلب قدرت تحمل فقدان عزیز از دست رفته، و برای جامعه ریاضی ایران طلب توان بیشتر برای پرورش جعفریان‌های دیگر، می‌نماییم. یاد و خاطرش گرامی باد

                                                                                                                                                                     انجمن ریاضی ایران