دومین سمینار علوم ریاضی و چالش‌ها توسط دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در روزهای 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 1398 در محل خانه ریاضیات مشهد برگزار شد.

اهداف برگزاری این سیمنار به شرح زیر است:

تبیین وضعیت آموزش ریاضیات ورشته های علوم ریاضی

بررسی دلایل افت کیفی– کمی ریاضی در مقاطع مختلف تحصیل

کمک به دستیابی استاندارد های آموزش ریاضیات در برنامه درسی

ایجاد انگیزه و مشارکت واقعی در رفع موانع توسعه کیفی– کمی ریاضیات در جامعه

ایجاد فضای هم اندیشی، گفتگو و تعامل بین متخصصین، آموزشگران و علاقه مندان به ریاضی

تبیین نقش ریاضیات در توسعه جامعه