اولین همایش مدال آوران مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

اولین همایش مدال آوران مسابقات ریاضی دانشجویی کشور روز پنجشنبه 23 اسفندماه 1397 در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. مراسم یا سخنرانی جناب آقای دکتر امید نقشینه ارجمند آغاز شد. در این همایش آقایان دکتر واعظ پور، دکتر مهدی بهزادو دکتر رشید زارع نهندی سخنرانی کردند. در این مراسم از روسای پیشین کمیته علمی زنده یاد دکتر کریم صدیقی و زنده یاد دکتر حسنی با حضور خانواده ایشان و زنده یاد آقای دکتر شهابی تقدیر بعمل آمد. همچنین  لوح یادبود خانواده زنده یاد مریم میرزاخانی با حضور اعضای بنیاد مریم میرزاخانی به آقای دکتر محمودیان داده شد. در خلال این همایش از آقای دکتر فریدون درخشانی (کوچه ر بیرکار) نیز تقدیر شد و لوح ایشان به آقای دکتر قهرمانی تقدیم شد.

گزارش تکمیلی