همایش مدال آوران

 

 

این همایش با حضور مدال‌آوران مسابقات ریاضی دانشجویی کشور 23 اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

اولین همایش مدال آوران