مزایای عضویت در انجمن ریاضی ایران

 

  • در پیشرفت و عمومی‌سازی ریاضیات کشور سهیم می‌شوید.
  • در تقویت ارکان و نقش ملی انجمن ریاضی ایران مشارکت خواهید داشت.
  • از تخفیف ثبت‌نام در تمام همایش‌های تحت پوشش انجمن برخوردار خواهید شد.
  • امکان تخفیف عضویت در برخی از انجمن‌های بین‌المللی و انجمن‌های مرتبط با ریاضیات را به دست می‌اورید.
  • در هم‌فکری و همراهی‌های گسترۀ بزرگ جامعه ریاضیات کشور حضور می‌یابید.
  • با رویدادها و تحولات مهم ریاضیات ایران و جهان پیوند می‌یابید.
  • نشریات ادواری انجمن را دریافت می‌کنید.