کمیتهٔ بانوان

کمیتهٔ بانوان انجمن ریاضی ایران، در زمینهٔ حمایت از مشارکت بانوان کشور در ریاضیات و نشر دیدگاه‌های به روز در جامعهٔ بانوان ریاضی‌دان فعالیت می‌نماید.

 

اعضای کمیتهٔ بانوان:

دکتر اشرف دانشخواه (رئیس کمیته)
دکتر فرشته ملک (نایب رئیس)
دکتر مژگان محمودی
دکتر زهره مستقیم
دکتر خدیجه احمدی آملی
دکتر محبوبه علیزاده صنعتی
دکتر نرگس تولایی

 


 

معرفی
همایش ها

Tab Content goes here

کارگاه های آموزشی برای دبیران ریاضی

Tab Content goes here

اخبار
ارتباط با ما